Uchwała Nr ZO 24/10 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski S.A.