Uchwała Nr ZO 24/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 81/11 dotyczącej reklamy firmy VitaDirect