Uchwała Nr ZO 24/13 w sprawie reklamy firmy Nestlé Polska S.A.