Uchwała Nr ZO 24/17 w sprawie reklamy Małopolskiego Centrum Hipertermii