Uchwała Nr ZO 24/19/9o w sprawie reklamy telewizyjnej Plus – karta bez zobowiązań