Uchwała Nr ZO 25/07 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.