Uchwała Nr ZO 25/10 w sprawie reklamy firmy Krakowskie Biuro Festiwalowe