Uchwała Nr ZO 25/13 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.