Uchwała Nr ZO 25/16 w sprawie reklamy firmy Reha Plus Sp. z o.o.