Uchwała Nr ZO 25/17 w sprawie reklamy Jeronimo Martins Polska S.A.