Uchwała Nr ZO 25/19/16u w sprawie reklamy radiowej Euro-net Sp. z o.o.