Uchwała Nr ZO 26/08 w sprawie reklamy firmy EFG Eurobank Ergasis S.A.