Uchwała Nr ZO 26/09 w sprawie reklamy firmy Big Star Limited Sp. z o.o.