Uchwała Nr ZO 26/14 w sprawie reklamy firmy EPEE Polska Sp. z o.o.