Uchwała Nr ZO 26/16 w sprawie reklamy firmy Pfizer Polska Sp. z o.o.