Uchwała Nr ZO 27/08 w sprawie reklamy firmy EFG Eurobank Ergasis S.A.