Uchwała Nr ZO 27/11 w sprawie reklamy firmy Polbita Sp. z o.o.