Uchwała Nr ZO 28/08 w sprawie reklamy firmy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 28/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/66/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki – przewodniczący;
2) Marcin Bochenek – członek
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/66/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/66/08
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna budyniu w łaty o nazwie Paula. Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama budyniu Paula narusza kodeks etyki reklamy ponieważ stwierdzenie Paula to jest krowa zawarte w reklamie spowodowało, że córka Skarżonego o imieniu Paula, jest szykanowana w szkole i wyzywana – Paula to jest krowa”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 16b ust. 3 pkt. 1), 2) i 4) ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U.04.253.2531 z późn. zm.) w myśl którego „reklama nie może:
1) naruszać godności ludzkiej;
2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
3) (…)
4) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;”

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w swojej odpowiedzi poinformował, że reklama budyniu Paula, którego bohaterką jest krowa Paula jest realizowana nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Austrii, Czechach, Rumunii, Belgii i Wielkiej Brytanii. We wszystkich krajach komunikacja marketingowa odbywa się za pomocą tego samego filmu reklamowego.
Skarżony wyjaśnił, że bohaterką deseru dla dzieci jest krowa, ponieważ deser ten jest produkowany ze świeżego i zdrowego mleka. To właśnie dzięki krówce Pauli, budyń jest niezwykły bo jest pełen łat. Nasza krówka Paula jest zabawną, sympatyczną i odjazdową postacią i dlatego wybrano pasujące do jej charakteru imię Paula.
Skarżony poinformował, ze zanim produkt został wprowadzony na rynek zapytał wiele dzieci oraz ich rodziców co sądzą o krówce Pauli i jej imieniu. Wszyscy odpowiedzieli, że imię Paula świetnie pasuje zarówno do bohaterki jak i do produktu. Konsumenci nigdy i w żadnej postaci nie przekazali Skarżonemu negatywnych skojarzeń czy krytycznych uwag w związku z ewentualnie problematycznym tekstem piosenki reklamy.
Skarżony wyraził żal z uwagi na fakt dokuczania w szkole córce Skarżącego, z powodu, że nosi ona to samo imię co bohaterka filmu reklamowego.
Zdaniem Skarżonego, najwłaściwszym sposobem rozwiązania problemu byłoby wytłumaczenie dzieciom, że nie ma powodu aby dokuczać koleżance, bowiem bohaterka filmu jest postacią pozytywną i sympatyczną. Gdyby krowa Paula miała być postacią negatywną, to z całą pewnością i Skarżony nie chciałby mieć jej za bohaterkę reklamy.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa.

Zespół Orzekający zauważył, że reklama jest sympatyczna i nie naraża na szwank imienia Paula.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.