Uchwała Nr ZO 28/11 w sprawie reklamy firmy P.P.H.U. ALLES