Uchwała Nr ZO 28/14 w sprawie reklamy BAKISTA Łukasz Kubicki