Uchwała Nr ZO 28/15 w sprawie reklamy firmy Illegalbreaks