Uchwała Nr ZO 28/16 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski S.A.