Uchwała Nr ZO 29/08 w sprawie reklamy firmy P.P.L. Koral