Uchwała Nr ZO 29/09 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.