Uchwała Nr ZO 29/10 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.