Uchwała Nr ZO 29/12 w sprawie reklamy firmy I.D.C. POLONIA S.A.