Uchwała Nr ZO 29/13 w sprawie reklamy firmy ING Usługi Finansowe S.A.