Uchwała Nr ZO 29/15 w sprawie reklamy firmy Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.