Uchwała Nr ZO 29/19/20u w sprawie reklamy internetowej Punto FA (Mango)