Uchwała Nr ZO 30/08 w sprawie reklamy firmy Mobile Entertainment Company S.A.