Uchwała Nr ZO 30/10 w sprawie reklamy firmy Galeria Handlowa Panorama