Uchwała Nr ZO 30/12 w sprawie reklamy firmy Artyk Sp. z o.o.