Uchwała Nr ZO 30/14 w sprawie reklamy firmy TERG SA