Uchwała Nr ZO 31/08 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.