Uchwała Nr ZO 31/09 w sprawie reklamy firmy VISION EXPRESS SP Sp. z o.o.