Uchwała Nr ZO 31/10 w sprawie reklamy firmy Nestlé Polska S.A.