Uchwała Nr ZO 31/14 w sprawie reklamy firmy Triumph International Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 31/14
z dnia 18 marca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/167/13/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marcin Senderski – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski– członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/167/13/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Triumph International(Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy internetowej

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/167/13/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa bielizny marki Triumph

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnosili, iż:

„miejsce emisji: strona allegro.pl
produkt: Bielizna modelująca marki Triumph
opis reklamy: Kobieta w bieliźnie, z eksponowany, prawie nagim biustem.
Treść skargi: Reklama narusza zasady dobrych obyczajów i przesadnie wykorzystuje nagość.”

„opis reklamy: Na stronie głównej Allegro pojawiła się następująca reklama półnagiej kobiety w bieliźnie wyszczuplającej, wyświetlana na ponad połowie strony.
Treść skargi: Witam serdecznie,
dziś podczas wieczornego logowania na Allegro “zaatakowała” mnie strona główna w odsłonie załączonej w jako plik w formacie png. Jako wieloletni użytkownik serwisu poczułam się urażona i zniesmaczona widokiem półnagiej kobiety na stronie głównej – i piszę to właśnie jako kobieta. Myślę, że tego typu oferty są nie tylko uwłaczające dla kobiet, ale także mężczyzn i dzieci korzystających z portalu Allegro. Uważam, że prezentowanie bielizny na półnagiej modelce w sposób, w jaki zostało to ukazane na portalu, godne jest portalu erotycznego, oferującego specyficzną kategorię usług, znacznie odbiegającego od portalu polegającego na kupnie i sprzedaży produktów. Modelka została ukazana w sposób przedmiotowy, seksistowski oraz poniżający. Ogólnopolski portal o gigantycznej liczbie użytkowników powinien mieć na uwadze fakt, że reklamy i oferty na nim prezentowane mogą także trafić do osób nieletnich – a prezentowane zdjęcie w swoim przekazie spokojnie można zakwalifikować pod lekką pornografię. W moim odczuciu taki sposób na reklamę portalu powinien być opatrzony ikonką +18 oraz wymagać potwierdzenia swojego wieku przed wejściem na stronę. Allegro jednak takiego potwierdzenia nie zamieściło.
Wnoszę o wystosowanie oficjalnego listu do Allegro o zaniechanie emitowania reklamy oraz oficjalne przeprosiny użytkowników portalu.”

– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.
„Działając w imieniu spółki “TRIUMPM INTERNATIONAL (POLSKA)” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do pisma datowanego na 13 marca 2014 r. dotyczącego sprawy o sygn. K/167/13, informujemy, że Spółka nie jest zobowiązana do stosowania Kodeksu Etyki Reklamy gdyż nie zobowiązała się dobrowolnie do jego przestrzegania, brak również obowiązku uczestnictwa w przedmiotowym posiedzeniu.
Ponadto wskazujemy, że:
Jak wynika z treści skargi, skierowana jest ona przeciwko zarządcy portalu Allegro. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest więc w stosunku do niewłaściwego podmiotu.

II. Załączony do skargi tzw. zrzut ekranu, wskazuje na niezasadność zarzutów konsumenta.
W szczególności:
a) przedmiotowa reklama nie ma charakteru pornograficznego,
b) modelka przedstawiona na zdjęciu nie jest „półnaga”,
c) modelka nie została ukazana „w sposób przedmiotowy, seksistowski oraz poniżający”.

III. W analogicznej sprawie przeciwko Calz Polska sp, z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej bielizny Intimissimi, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy uchwałą z dnia 3 stycznia 2012 r. (nr ZO 03/12, sygn. K/123/11/01-04) uznał, że reklama tego rodzaju nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści dyskryminujących.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie kobiecego ciała w reklamie bielizny było uzasadnione.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.