Uchwała Nr ZO 31/14 w sprawie reklamy firmy Triumph International Polska Sp. z o.o.