Uchwała Nr ZO 31/16 w sprawie reklamy firmy Van Pur S.A.