Uchwała Nr ZO 31/17 w sprawie reklamy syropu Paola