Uchwała Nr ZO 32/12 w sprawie reklamy firmy Home Sp. J.