Uchwała Nr ZO 32/15 w sprawie reklamy firmy Volvo Car Poland sp. z o.o.