Uchwała Nr ZO 32/17 w sprawie reklamy oferty promocyjnej w sieci Play