Uchwała Nr ZO 33/08 w sprawie reklamy firmy Philips Polska Sp. z o.o.