Uchwała Nr ZO 33/13 w sprawie reklamy firmy Sygma Banque Société Anonyme S.A.