Uchwała Nr ZO 33/14 w sprawie reklamy firmy Novartis Poland Sp. z o.o.