Uchwała Nr ZO 33/15 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.