Uchwała Nr ZO 33/16 w sprawie reklamy firmy BIOFARM Sp. z o.o.