Uchwała Nr ZO 34/11 w sprawie reklamy firmy INTERNETQ POLAND Sp. z o.o.