Uchwała Nr ZO 34/14 w sprawie reklamy firmy Satinar system s.r.o.