Uchwała Nr ZO 35/12 w sprawie reklamy firmy Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.